Groep 1/2 Rekenactiviteit

Rekenlesje met dobbelstenen en getallenlijn

Juf Marja

ODBS De Wingerd

Bouwen

Juf Sandra

ODBS Het Palet

Rekenles met paaseitjes

ODBS De Wingerd

Getallenlijn – Welk getal is weg? 

Stagejuf Kim 

ODBS De Wingerd

Raai de kraai gaat op berenjacht. 

Tel je mee? 

Juf Lianne 

ODBS De Wingerd

Tellen in stapjes van 2 

Juf Annet 

OBS De Regenboog

Duplo doolhof met knikker

Juf Annet 

OBS De Regenboog

Dobbelsteenstructuur

Juf Annet 

OBS De Regenboog

Video afspelen

Synchroon tellen met bonen

Juf Annet 

OBS De Regenboog

Video afspelen

Tellen met juf Sandra

Juf Sandra 

OBS Het Palet

Video afspelen

Ben ik een cijfer of een letter? 

Juf Marja 

ODBS De Wingerd

Burgerzaken

Juf Jacqueline 

OBS De Regenboog

Bouwen met duploblokken op een plattegrond

Juf Annet 

OBS De Regenboog